Zapisz na liście zakupowej
Stwórz nową listę zakupową

Warunki przyznania kredytu

Aby skorzystać z Systemu Ratalnego Żagiel na standardowych warunkach wystarczy przedstawić:

 

 • dokument potwierdzające tożsamość (dowód osobisty lub paszport)
 • dokument potwierdzający źródło i wysokość dochodów, może to być dochód z:

 

umowy o pracę

 • oświadczenie o dochodach

 

emerytury lub renty

 • oryginał ostatniego odcinka renty lub emerytury, w przypadku rencisty - dodatkowo kserokopię dokumentu (orzeczenie lekarskie lub legitymację rencisty) stwierdzającego czas, na jaki renta została przyznana zasiłku i świadczenia przedemerytalnego
 • dokument stwierdzający wysokość przyznanego świadczenia/zasiłku (decyzja lub zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy)

 

z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej (na własny rachunek lub w formie spółki)

 • kopię aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub kopię aktualnego wyciągu z Krajowego Rejestru Sądowego
 • zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z podatkami lub zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o niezaleganiu ze składkami w zależności od przyjętej formy rozliczania podatku z Urzędem Skarbowym:

 

 a.Księga przychodów i rozchodów/Księgi handlowe:

 • zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o wysokości dochodów lub kopię deklaracji podatkowej za ostatni miesiąc (potwierdzoną przez Urząd Skarbowy)

 

 b.Zryczałtowany podatek:

 • oświadczenie o osiąganych dochodach
 • ewidencję przychodów do wglądu

 

 c.Karta podatkowa:

 • kopię decyzji o wymiarze karty podatkowej
 • oświadczenie o uzyskiwanych dochodach

 

 

działalności rolniczej:

 • oryginał zaświadczenia z Urzędu Gminy o dochodach z gospodarki rolnej zawierającego:wielkość gospodarstwa w ha fizycznych i przeliczeniowych
 • wielkość rocznego przeciętnego dochodu

cel wydania zaświadczenia

   a.  pieczęć Urzędu Gminy oraz imienna pieczęć osoby upoważnionej wraz z podpisem , lub

   b.  Nakaz płatniczy za bieżący rok, lub

   c.  inny dokument określający wysokość miesięcznego dochodu za okres ostatnich 3 miesięcy np. z mleczarni, ubojni, przedsiębiorstwa skupującego od rolnika płody rolne) świadczący o stałym charakterze otrzymywanego świadczenia

 

z tytułu najmu lub dzierżawy nieruchomości należącej do ww. osoby na zasadzie:

 

prawa własności, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu lub do domu jednorodzinnego, prawa użytkowania wieczystego składają dokumenty:

 

 • umowę najmu lub dzierżawy lokalu lub innej nieruchomości, w której dana osoba występuje jako wynajmujący lub wydzierżawiający (Termin wygaśnięcia umowy najmu lub dzierżawy musi być o co najmniej 1 miesiąc kalendarzowy dłuższy niż okres spłaty kredytu)
 • oświadczenie klienta potwierdzające, że umowa nie jest wypowiedziana
 • kopie rozliczenia podatku dochodowego od dochodu z tytułu najmu lub dzierżawy

 

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixelpixelpixelpixelpixel